ELSTAR i CHAMPION nude kvalitetne svećice i grejače. Grejači garantuju sigurno pokretanje motora u bilo kojim vremenskim uslovima.
Svećice grejači