English | Česky | Srpski | Deutsch | Română | Hrvatski | Български

Рекламационна форма

Рекламационна форма

ID :240529-522532

Задължително попълнете полетата в червено!

 • Изберете къде искате да изпратите частта

 • Купувач
 • Име на купувач, или име на фирмата купувач

 • Адрес, Държава, Град, Улица N:.

 • Телефонен номер и/или E-mail адрес

 • E-mail адрес за изпращане на копие

 • Превозно средство:
 • например Skoda, Opel, Volkswagen

 • Точен модел и параметри

 • например 1970

 • Посочете годината на производство

 •  

 • Номерът на рамата трябва да бъде 17 знака

 • Код на двигател / номер:

 • Изберете вида на горивото

 • Данни на фактурата:
 • . . Dátum választás
 • Тук попълнете номенклатурния номер на частта за рекламация

 • . . Dátum választás
 • Показание на километража:

 • . . Dátum választás
 • Показанието на километражът при демонтаж на частта не може да бъде по-малко от показанието при монтирането и.В този случай гаранцията не важи.

 • Моля, избройте всички части които са сменени при ремонта

 • Одобрение
 •  Да  не


 • Проблемът
 • Моля дайте ни възможно най-точна информация какъв е проблемът с частта.
  *

 • Моля напишете защо е необходима смяната!