Reklamacije

UVJETI KAUCIJE, REKLAMACIJE I POVRATA ZA DIJELOVE KAROSERIJE

1. Kaucije vraćamo isključivo kad to odobrava naš ino dobavljač.
2. Sam proizvod kao i kutija prozvoda moraju biti bez ikakvih oštečenja.
3. Bar kodovi, naljepnice proizvođača, deklaracije, šifre artikala moraju biti neoštećene. Bez tih oznaka nismo u mogućnosti prihvatiti reklamaciju.
4. Rok prijave i vraćanja proizvoda je 7 dana od datuma računa.


Uz svaku reklamaciju treba priložiti zapisnik o reklamaciji.

pdf-icokočioni_čeljust.pdf
pdf-icoPOLUOSOVINA.pdf
pdf-icoAlternator.pdf
pdf-icoKompresor.pdf
pdf-icoLETVA_VOLANA.pdf
pdf-icoSERVO_PUMPA.pdf
pdf-icoValeo.pdf